Home    Shipmates    Ship's Store    History    Photos    Links    Reunions    Stories

 

Joe Schubert

Click on photos to enlarge

Shipmates


Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Photo 21


Photo 22

Photo 23

Photo 24

Ships


Photo 1
USS Mansfield and USS Collett

Photo 2

Photo 3

Photo 4
USS DeHaven

Photo 5

Photo 6
USS Halsey Powell

Photo 7

Photo 8
USS DeHaven

Photo 9
USS DeHaven

Photo 10
USS DeHaven

Photo 11
USS DeHaven

Photo 12

Photo 13

Photo 14
USS Midway in background

Photo 15 

Photo 16 

Photo 17 

Photo 18
USS DeHaven and USS Mansfield

Photo 19 

Photo 20 

Photo 21
USS Midway

Photo 22
USS Midway

Photo 23 

Photo 24
USS Midway

Photo 25
USS Midway

Photo 26 

Photo 27
USS Collett

Photo 28 

Places 


Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Photo 21

Photo 22

Photo 23

Photo 24

Photo 25

Photo 26

Photo 27

Photo 28

Photo 29

Photo 30

Photo 31